Prawie 2 tysiące wniosków do Studium

Do nowego Studium Wrocławia wpłynęło prawie 2 tys. wniosków. Wrocławianie mieli na to rekordową liczbę dni, bo aż 200.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia – najważniejszy dokument planistyczny dla całego miasta, istotny, bo planuje i projektuje przyszłość miasta, a oficjalnie – wyznacza kierunku rozwoju. Właśnie zakończył się ważny etap opracowania nowego Studium Wrocławia – składanie wniosków.

Do 3 listopada wpłynęło ich 1997. – Oczywiście zawsze trzeba się liczyć, że poczta dostarczy kolejny, bo właściciele wrocławskich nieruchomości mieszkają w różnych zakątkach świata – mówi Anna Sroczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia. Dodaje, że taka liczba wniosków świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkańców rozwojem Wrocławia.

Składanie wniosków do opracowywanych dokumentów planistycznych tak naprawdę są najważniejsze. Ten etap opowiada o oczekiwaniach mieszkańców, aktywistów, stowarzyszeń, o zamierzeniach inwestorów, deweloperów, biznesmenów etc.

Opowiada, w jakim kierunku powinno rozwijać się nasze miasto. Jak chcą żyć ludzie w drugiej dekadzie XXI w., jak chcą spędzać wolny czas, czy interesuje ich kultura, jaki chcą mieć dostęp do terenów zieleni, czy potrzebują przestrzeni publicznych i jakich.

Tym razem prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wyznaczył rekordowy termin na wypowiedzi o mieście – 200 dni (to prawie 7 miesięcy). Warto przypomnieć, że przy opracowaniu Studium 2006 i Studium 2010 wnioski zbierane były przez ustawowe 30 dni. Do Studium 2006 wpłynęło 427 wniosków, a do Studium 2010 – 310 wniosków.

Według zarejestrowanych wniosków do nowego Studium Wrocławia 2017 najbardziej popularnymi najczęściej poruszanymi tematami są zieleń, rekreacja i ogrody działkowe (ponad 42% złożonych wniosków), tematyka związana z transportem (35,5%) i ochroną wartości, w tym dziedzictwa kulturowego (ponad 15%). Wnioskowano o możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w różnych częściach miasta. Wypowiadano się o zagospodarowaniu Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz parkowaniu.

Przez dwa tygodnie października urbaniści z Biura Rozwoju Wrocławia wraz z aktywistami miejskimi i Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej spotykali się z mieszkańcami wrocławskich osiedli. Spotkania były częścią uspołecznionego procesu sporządzania nowego Studium i Strategii Wrocław 2030. Rozmowy, dyskusje i wymiana myśli odbywały się każdego dnia w innym punkcie Wrocławia: na Wielkiej Wyspie, Karłowicach, Ołtaszynie, Krzykach, Leśnicy, Zawidawiu, Brochowie, Kozanowie, Poświętnym i Nowym Dworze.

Październik był również miesiącem, w którym ruszył cykl tematycznych forów o mieście, odbywających się w CRZ Krzywy Komin. Przy licznym i aktywnym udziale mieszkańców, zorganizowano dotychczas cztery z nich: Forum Zieleni i Środowiska, Mobilności, Mieszkalnictwa oraz Gospodarki. Najbliższe – Forum Planowania Przestrzennego przewidziane jest na 14.11.2015 r.

Przed nami kolejny etap – rozpatrywanie wniosków. Każdy z nich będzie indywidualnie analizowany. – Są już grupowane tematycznie i nanoszone na mapę zgodnie z rejonem, którego dotyczą. Analizowane są także wspólnie, by zorientować się, jakie są ich wzajemne relacje. Dyskutujemy. Potem zostaną przedstawione prezydentowi. Potem znowu będziemy dyskutować, potem prezydent podejmie decyzje, jak je rozstrzygnąć – wyjaśnia dyrektor Sroczyńska.