1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Ciąg dalszy warsztatów do nowego Studium. Mobilność + Zieleń + Infrastruktura

Ciąg dalszy warsztatów do nowego Studium. Mobilność + Zieleń + Infrastruktura

Mobilność + Zieleń i Infrastruktura były tematem drugiego dnia, drugiej serii konsultacji do nowego Studium Wrocławia. Spotkania organizowane są w Barbarze codziennie aż do czwartku 25 maja.

We wtorek 23 maja tematem warsztatów była Mobilność + Zieleń i Infrastruktura. Do Barbary w drugi dzień spotkań przyszło kilkadziesiąt osób, które wcześniej zapisały się na warsztaty.

W części dotyczącej mobilności poruszono tematy:

 - Konieczność stworzenia tramwaju wodnego;

 - Zwiększenie mobilności kolejowej – częstotliwości połączeń;

 - Stworzenie linii komunikacyjnej obwodowej – po osiedlach podmiejskich;

 - Konieczność remontów chodników na mostach – tam gdzie jest możliwość wydzielanie osobnych kładek dla pieszych;

 - Rozwijanie sieci parkingów park’n’ride;

 - Przy okazji remontów i budów nowych tras – pamiętanie o zieleni przy ulicy – trawniki, drzewa, krzewy;

 - Rozbudowa sieci komunikacyjnej tramwajowej – między innymi Nowy Dwór, Psie Pole, Ołtaszyn; Jagodno;

 - Większa dostępność do automatów biletowych;

 - Ponowne uruchomienie Dworca Świebodzkiego;

 - Mniej kolizyjne przejazdy kolejowe;

 - Odblokowanie skrzyżowań, kładki dla pieszych i rowerzystów nad torami;

 - Większa dostępność dla niepełnosprawnych;

W temacie zieleni i infrastruktury poruszono między innymi problemy:

 - Konieczność zabezpieczania terenów miejskich, prywatnych i należących do Skarbu Państwa pod zieleń;

 - Konieczność budowy zieleńców i parków na osiedlach, w których zabudowa jest najgęstsza;

 - Poszerzenie buforowego pasa zieleni przy rzekach;

 - Konieczność stworzenia w parkach toalet;

 - Wybiegi dla psów we wszystkich parkach w mieście – wybiegi ze śluzami uniemożliwiające bezwolne wyjście czworonogów z wybiegu;

 - Nasadzenie pnącej zieleni na przystankach;

 - Ujęcie we wrocławski ekosystem terenów rolnych;

 - Projektowanie stref buforowych w obszarach zabudowy;

Cykl warsztatów do nowego Studium współorganizują: Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta, Biuro Rozwoju Wrocławia, Fundacja Dom Pokoju, Fundacja na rzecz Studiów Europejskich, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.