1. Studium Wrocław
 2. Aktualności
 3. Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska

Jakiej zieleni potrzebuje miasto? Zaproponuj! Już 10 października 2015 r. (sobota) organizujemy Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska. Efekty zostaną wykorzystane w pracach nad nową strategią i nowym studium przestrzennym miasta.

Zaczęliśmy o godz. 10.00 w Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”, przy ul. Dubois 33-35a. Wstęp wolny.

RELACJA WIDEO

 

Przez internet możesz zgłaszać propozycje do nowej strategii oraz wnioski do nowego Studium.

 

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska poprowadzili prof. Alina Drapella-Hermansdorfer z Zakładu Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Tomasz Ossowicz z Biura Rozwoju Wrocławia.

 

Plan Wrocławskiego Forum zieleni i środowiska

 

10.00-11.30 – seminarium

PANEL I [WIDEO]

 • Czy słuszne jest dalsze podnoszenie jakości istniejących parków i skwerów, czy też należy się skupić na adaptacji lub wykupieniu większych połaci zieleni w obszarach niedoinwestowanych, również na terenach planowanej nowej zabudowy? Warunek: bardziej ekstensywne zagospodarowanie (plaże trawiaste, parki leśne, łąki do grillowania)? Jeśli tak, to gdzie deficyt zieleni jest największy?
 • Jeżeli wypoczynek codzienny coraz bardziej sprowadza się do biegów i spacerów, to czy zakładanie „zielonych ścieżek” nie powinno mieć priorytetu względem oderwanych od siebie „wyspowych” plam zieleni? Warunek: włączenie zieleni osiedlowej, podwórek, ogródków działkowych itp. Jeśli tak, to gdzie należy rozpocząć budowę takiego systemu?
 • Jeżeli korona jednego dużego drzewa zaopatruje w tlen jednego człowieka, to do kogo należą drzewa w mieście? Czy każdy ma prawo wyciąć swoje drzewo? Czy można nakazać zasadzenie konkretnego gatunku drzew na działkach prywatnych (w przypadku braku miejsca na zieleń przyuliczną)?
 • Jeżeli tereny zieleni stanowią również ostoję dla świata roślin i zwierząt, to czy akceptujemy dziką przyrodę w mieście? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

 Prowadzący:

dr Piotr Reda (Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu) PREZENTACJA

dr Elżbieta Szopińska (Uniwersytet Przyrodniczy) PREZENTACJA

 

 

PANEL 2 [WIDEO]

 • Jeżeli uważamy rekreację nad wodą za ważną dla społeczeństwa, to czy należy preferować bardziej ekskluzywne formy zagospodarowania terenów nadwodnych? Jeśli nie, to w jakich miejscach najbardziej nam brakuje dostępu do wody? Jaką przestrzeń chcemy widzieć przy rzekach? Parki czy bulwary z miejscami parkingowymi, jak przed nową Biblioteką Uniwersytecką?
 • Jeżeli obecność wody wpływa korzystnie na klimat otoczenia, to czy należy łączyć ochronę przeciwpowodziową z powstaniem nowych zbiorników wodnych?
 • Jeżeli na skutek ocieplania się klimatu grozi nam brak wody pitnej, to czy gromadzenie wody deszczowej jest sprawą prywatną czy publiczną? Czy akceptujemy płytkie stawy jako zbiorniki na wodę deszczową?
 • Jeżeli przestrzenie publiczne określają tożsamość naszego najbliższego otoczenia, to czy nadal należy inwestować głównie w centrum? Jeśli nie, to gdzie warto zainwestować w dzielnicowe lub osiedlowe miejsca publiczne?

Prowadzący:

prof. Alina Drapella-Hermansdorfer  (Politechnika Wrocławska) PREZENTACJA

Tomasz Kurzewski (ATM)

 

 

PANEL 3 [VIDEO]

 

 • Jeżeli mamy wybitnie zanieczyszczone powietrze, to jaka jest alternatywa dla pieców i kominków?
 • Jeżeli klimat się ociepla, to czy należy tworzyć przestrzenie publiczne oraz inne tereny pozbawione cienia (Nowy Targ, plac Powstańców Wlkp., duże otwarte parkingi)? Jak powinny wyglądać nowe uliczki dojazdowe w osiedlach?
 • Jeżeli zwiększa się prawdopodobieństwo gwałtowanych opadów i podtopień, to czy mogą nam pomóc zielone dachy? Jeżeli tak, to gdzie należy je zakładać?
 • Jeżeli nad miastem powiększa się wyspa ciepła, to czy nie należy zacząć nawadniać pól irygacyjnych? Jeśli tak, to jaka powinna być ich nowa funkcja?

 

Prowadzący:

Cezary Lejkowski (EIT+, Climate-KIC) PREZENTACJA

 

PANEL 4 [WIDEO]

Wrocław przyszłą Zieloną Stolicą Europy? Jak korzystamy z usług naszych ekosystemów? Czy na środowisku da się zarobić? Prezentują:

dr Jerzy Ładysz  (Politechnika Wrocławska) PREZENTACJA (PDF), PREZENTACJA (PPT)

Grzegorz Roman  (UM) PREZENTACJA

 

Panel 5 [VIDEO]

We Wrocławiu pola uprawne czy raczej  golfowe? Ogrody działkowe, czyli dla kogo ten raj? Czy rolnictwo w mieście XXI wieku ma sens gospodarczy, społeczny, kulturowy, przyrodniczy? Prezentują:

dr Przemysław Bąbelewski (Uniwersytet Przyrodniczy) PREZENTACJA

dr Artur Kwaśniewski (Politechnika Wrocławska) PREZENTACJA

 

11.30-12.00 – przerwa

 

12.00-13.30 – warsztaty:

 • Wypoczynek w zieleni

Prowadzący: Katarzyna Szymczak-Pomianowska [RAPORT] [Załącznik do raportu]

 • Czy da się zarobić na zieleni i środowisku?

Prowadzący: Łukasz Medeksza, Marek Karabon [RAPORT]

 • Dostosowanie do zmian klimatycznych

Prowadzący:  Katarzyna Piskorek [RAPORT]

 • Ogródki działkowe

Prowadzący: Michał Ciesielski, Sylwia Słopak [RAPORT]

 • Odra

Prowadzący: : Piotr Wilczyński [RAPORT]

 

13.30-14.00 – przerwa

 

14.00-15.30 – sesja podsumowująca. Prezentacja wyników warsztatów i dyskusja.

 

Zapraszamy też na kolejne  Wrocławskiego Fora. Robimy je w cztery październikowe i listopadowe soboty, każdorazowo o godz. 10.00, w Krzywym Kominie. 17 października tematem będzie transport i mobilność. 24 października – mieszkalnictwo (9.30-15.00). 7 listopada – gospodarka. 14 listopada – planowanie przestrzenne. Wszystkie te fora organizujemy w ramach prac nad dwoma podstawowymi dokumentami planującymi rozwój Wrocławia na najbliższych kilkanaście lat: nową Strategią Wrocław 2030 oraz nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W planach mamy kolejne fora – m.in. o kulturze, o edukacji i o partycypacji. Zamierzamy je przeprowadzić od listopada 2015 r. do lutego 2016 r.

 

Do tej pory zorganizowaliśmy (w maju 2015 r.) forum o demografii – tu znajdziesz materiały z tamtego spotkania. Jego uzupełnieniem była debata o imigrantach (wrzesień 2015).

 

Więcej – w regulaminie prac nad nową strategią.

 

Partnerami społecznymi lokalnych władz w pracach nad strategią są Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia oraz Fundacja Dom Pokoju.

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników seminarium. 

Galeria