1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Lokalne Spotkanie Konsultacyjne: Centrum Edukacji Społecznej

Lokalne Spotkanie Konsultacyjne: Centrum Edukacji Społecznej

24 kwietnia w Centrum Edukacji Społecznej przy ul. Koreańskiej miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu lokalnych konsultacji społecznych. Najliczniej wzięli w nim udział mieszkańcy Brochowa.

Podczas spotkania omawiano liczne zagadnienia komunikacyjne dotyczące ruchu samochodowego, powiązań rowerowych, tras linii autobusowych oraz połączeń kolejowych. Mieszkańcy proponowali rozwiązania dla nowego centrum Brochowa i sposobu jego zagospodarowania, zwracali uwagę na uwzględnienie większej ilości przestrzeni publicznych, terenów zieleni i ciągów pieszych ułatwiających przemieszczanie się po osiedlu. Uczestnicy spotkania poruszali również tematykę intensywności zabudowy, wymogu budowy miejsc parkingowych, podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej czy ogrodów działkowych.

Galeria