1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Lokalne Spotkanie Konsultacyjne: Centrum Kultury Zamek

Lokalne Spotkanie Konsultacyjne: Centrum Kultury Zamek

We wtorek, 25 kwietnia, odbyło się czwarte lokalne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Nowego Studium, które miało miejsce w Centrum Kultury Zamek przy pl. Świętojańskim 1. Wzięli w nim udział przedstawiciele zachodnich osiedli Wrocławia, w tym m.in.: Leśnicy, Złotnik, Ratynia i Stabłowic.

Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy, byli przede wszystkim zainteresowani przeznaczeniem swoich nieruchomości w ustaleniach Nowego Studium. Rozmowy odbywały się w mniejszych grupach i miały charakter indywidualnych konsultacji dotyczących już konkretnych działek. Często pojawiającym się tematem była zmiany charakteru ulicy Średzkiej w kontekście realizacja obwodnicy Leśnicy oraz przebieg klinów zieleni, a także kwestie związane z infrastrukturą kanalizacyjną

Galeria