1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Lokalne Spotkanie Konsultacyjne: CK Agora

Lokalne Spotkanie Konsultacyjne: CK Agora

W czwartek, 20 kwietnia, odbyło się pierwsze lokalne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Nowego Studium, które miało miejsce w Centrum Kultury Agora przy ul. Serbskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele północnych osiedli Wrocławia, w tym m.in.: Karłowic, Różanki i Osobowic.

Z uwagi na to, że liczna grupa przybyłych mieszkańców złożyła wnioski do studium, pierwszą część spotkania zdominował temat ich rozpatrzenia. Druga część rozmów skoncentrowana była wokół aktualnie najważniejszego, dla zamieszkujących tą część Wrocławia mieszkańców, tematu czyli elektrociepłowni. Omawiane były także kwestie dotyczące możliwości lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w tej części Wrocławia, nowego portu miejskiego oraz licznych zagadnień komunikacyjnych. Podczas spotkania uczestnicy na bieżąco sformułowali dodatkowe postulaty do projektu studium oraz wyrazili potrzebę kolejnej dyskusji dotyczącej przyjętych w studium rozwiązań.

Galeria