1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Lokalne Spotkanie Konsultacyjne: Radio Wrocław

Lokalne Spotkanie Konsultacyjne: Radio Wrocław

W czwartek, 27 kwietnia 2017 r., odbyło się lokalne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Nowego Studium, które miało miejsce w Radiu Wrocław przy ul. Karkonoskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele południowych osiedli Wrocławia, w tym m.in. Grabiszynka, Oporowa, Krzyków, Kleciny, Partynic, a także przedstawiciele północnych osiedli miasta.

Część rozmów dotyczyła zagadnień komunikacyjnych takich jak między innymi przebieg nowoprojektowanych linii tramwajowych, węzłów integracyjnych, tras rowerowych oraz przebiegu ważnych tras w skali aglomeracyjnej takich jak np. Trasa Obornicka. Zaproponowano inny przebieg linii tramwajowej na Ołtaszyn, a także przedłużenie linii tramwajowej wzdłuż ul. Racławickiej do stacji kolejowej Wrocław Zachód. Ponadto przedstawiono propozycję budowy obwodnicy Oporowa. Omawiane były także kwestie dotyczące obniżenia wskazanej w Studium dopuszczonej wysokości dla zabudowy osiedli w tej części miasta.

Tematem rozmów był również sposób wykorzystania terenów zieleni wzdłuż rzeki Ślęzy oraz powiązań parków i skwerów ciągami pieszymi i rowerowymi o charakterze rekreacyjnym. Zaproponowano utworzenie parków rzecznych oraz wprowadzenie polityki krajobrazowej miasta. Poruszono temat styków zabudowy mieszkaniowej z innymi funkcjami w mieście jak również wskazano na ważne zagadnienie związane ze stykami Wrocławia z sąsiednimi gminami. Mieszkańcy zainteresowani byli skablowaniem przebiegających przez tę część miasta linii wysokiego napięcia, które utrudniają zagospodarowanie terenu na rekreację. Poruszono zagadnienia związane z intensywnym rozwojem osiedli mieszkaniowych i towarzyszącej im infrastruktury społecznej i technicznej.

Galeria