1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Lokalne Spotkanie Konsultacyjne: Sektor 3

Lokalne Spotkanie Konsultacyjne: Sektor 3

W środę, 26 kwietnia, odbyło się kolejne lokalne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Nowego Studium, które miało miejsce w Sektorze 3 przy ul. Legnickiej. Wzięli w nim udział mieszkańcy zainteresowani okolicami ul. Stargardzkiej, Gajowic, Rędzina oraz ogólnie terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową we Wrocławiu.

Dyskusję zdominowała rozmowa o obszarze przemysłowym w rejonie ulicy Starogardzkiej, jego problemach i możliwościach ich rozwiązania. W temacie osiedla Gajowice przedstawiono założenia projektu Studium dla tego obszaru, proponowany rozwój sytemu transportowego, w tym komunikacji tramwajowej w całym mieście oraz powiązań rowerowych, w szczególności między Gajowicami a ulicą Strzegomską.

Mieszkańcy Rędzina pytali się o zmiany w rejonie ich osiedla i okolic. Z kolei temat zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obejmował zagadnienia związane ze zmianami terenów przemysłowych na mieszkaniowe, przyszłością terenów w rejonie Dworca Świebodzkiego, Hutmenu i Portu Miejskiego, nowych terenów mieszkaniowych, wskaźników parkingowych oraz procesów rewitalizacyjnych.

Galeria