1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Lokalne Spotkanie Konsultacyjne: Wrocławski Klub Formtaty

Lokalne Spotkanie Konsultacyjne: Wrocławski Klub Formtaty

Dnia 21 kwietnia 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami Wrocławia w klubie FORMATY przy ul. Samborskiej 3-5 w godzinach 17-19. Podczas spotkania wskazane zostały projektantom najistotniejsze kwestie związane z osiedlami Muchobór, Nowy Dwór czy też Jerzmanowo.

W odniesieniu do przestrzeni publicznych mieszkańcy wskazali na potrzebę przeniesienia lokalnego centrum na obszar pomiędzy blokami a boiskiem w okolicy ul. Mińskiej, a także wskazali konieczność wyznaczenia dodatkowego lokalnego centrum położonego poniżej ul. Stanisławowskiej. Wśród tematów komunikacyjnych poruszano m.in. kwestie przeniesienia przystanku kolejowego z Żernik w obszar bezpośrednio sąsiadujący z zabudową tj. w rejon ul. Konińskiej, proponowano zmianę przebiegu linii tramwajowej i dołożenia nowej pętli, która obsługiwałaby obszar WUWY2 i tereny Żernik, wprowadzenia alternatywnego połączenia z ul. Avicenny poprzez rzekę Kasinę w obszarze Muchoboru Wypoczynkowego, a także alternatywnego przebiegu trasy Muchoborskiej. Pojawiła się również idea wskazania na planszy transportowej linii autobusowych. Poruszona została również kwestia przywrócenia w rejonie lotniska, funkcji obszarów aktywności gospodarczej.

Galeria