1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Mieszkańcy złożyli prawie 2000 wniosków do Nowego Studium

Mieszkańcy złożyli prawie 2000 wniosków do Nowego Studium

Zebraliśmy 1998 wniosków. Do 94% wniosków, które dotyczyły materii Studium Prezydent odniósł się pozytywnie. Po terminie wpłynęło 500 wniosków. Wnioskodawcy, którzy przekroczyli termin składania wniosków otrzymali informację, że ich wniosek nie został objęty zarządzeniem, mimo to analizowany był tak samo szczegółowo jak wnioski, które wpłynęły w terminie.

Wszystkie wnioski, które wpłynęły w terminie zostały rozpatrzone Zarządzeniem Nr 6584/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 marca 2017 r., które znajdziecie tutaj.Dodatkowo, wszystkie osoby, które złożyły wniosek w terminie, zostały pisemnie poinformowane jaki numer otrzymał ich wniosek oraz gdzie mogą znaleźć zarządzenie rozpatrujące wnioski.Przypomnijmy, że wnioski zbierane były od 26.06.2015 do 24.10.2015 – etap składania wniosków wydłużono z wymaganych w ustawie 21 do 200 dni.

Zebraliśmy 1998 wniosków.

Do 94% wniosków, które dotyczyły materii Studium Prezydent odniósł się pozytywnie. Po terminie wpłynęło 500 wniosków. Wnioskodawcy, którzy przekroczyli termin składania wniosków otrzymali informację, że ich wniosek nie został objęty zarządzeniem, mimo to analizowany był tak samo szczegółowo jak wnioski, które wpłynęły w terminie.