1. Studium Wrocław
  2. Nowe Studium

Nowe Studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru gminy.

Nowe Studium Wrocławia aspiruje do bycia opracowaniem, które w sposób przekrojowy i przejrzysty ma uchwycić wyjątkowość miasta, wzmacniając jego liczne walory, ale także stawiając ambitne wyzwania wszędzie tam, gdzie potrzebne są wzmożone działania.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia zostało uchwalone na sesji Rady Miejskiej 11 stycznia 2018 r.