1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Nowe Studium Wrocławia na etapie uzgadniania i opiniowania

Nowe Studium Wrocławia na etapie uzgadniania i opiniowania

Owocne dni konsultacji społecznych za nami, ale prace nad projektem Nowego Studium Wrocławia wciąż trwają.

Serdecznie Państwu dziękujemy za  dotychczasowy mocny odzew i zainteresowanie projektem nowego Studium. Dzięki  temu już na tym etapie wiele  zgłoszonych  wniosków, uwag i sugestii pozwoliło nam w dużej mierze udoskonalić ten dokument, w kierunku zgodnym z oczekiwaniami lokalnych  społeczności.

Przedstawiamy zatem nową wersję projektu Studium,  z którym można się zapoznać również na tu. Wcześniejsze wersje umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Procedura sporządzania Studium jest obecnie na etapie uzgadniania i opiniowania z instytucjami wskazanymi w ustawie o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym między innymi z Wojewodą Dolnośląskim, Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,  czy gminami ościennymi.

Kolejnym etapem będzie wyłożenie do publicznego wglądu, w  trakcie którego zostaną zorganizowane dwie dyskusje publiczne. We wrześniu powiadomimy o miejscu i terminie wyłożenia i będzie to ostatnia okazja do złożenia uwag.