1. Studium Wrocław
 2. Aktualności
 3. Ostatni dzień warsztatów do Studium: kompozycja i dziedzictwo

Ostatni dzień warsztatów do Studium: kompozycja i dziedzictwo

Kompozycja i dziedzictwo były tematem ostatniego dnia, drugiej serii konsultacji do nowego Studium Wrocławia. Spotkanie zgromadziło mieszkańców zainteresowanych przyszłością zabytków i wyglądu miasta.

Po serii lokalnych konsultacji na przełomie kwietnia i maja, Biuro Rozwoju Wrocławia zorganizowało  warsztaty nad Projektem Nowego Studium Wrocławia. Na każdym z tych spotkań, urbaniści wraz z mieszkańcami omawiali kolejno dziewięć polityk studialnych, wyznaczających kierunki rozwoju miasta.

W czwartek, 25 maja, w Barbarze dyskutowano o kompozycji i dziedzictwie miejskim

W części dotyczącej kompozycji poruszono między innymi tematy:

 • konieczności podkreślenia w planowaniu urbanistycznym historyczności zabytkowych budynków Wrocławia;
 • konieczność zwiększenia ilości widoków chronionych we Wrocławiu (nie tylko w centrum)
 • konieczność stworzenia osobnego opracowania w planach miejscowych dotyczącego widoków chronionych w całej przestrzeni miejskiej;
 • zabezpieczenie pól irygacyjnych Wrocławia jako strefę o określonej tkance;
 • stworzenie ochrony widokowej dla okolic Ratynia i Leśnicy;
 • zabezpieczenie strefy śródmiejskiej przed zabudową przekraczającą 55 metrów wysokości;
 • zmniejszenie terenów na których zabudowa pozwalająca na zabudowę powyżej 55 metrów wysokości;
 • konieczność ochrony widoku okolic nadbrzeża Odry przed wysoką i zagęszczona zabudową;

W temacie dziedzictwa zgromadzeni zgłaszali postulaty dotyczące:

 • zaprzestania wyburzania starszej zabudowy;
 • rekonstrukcji historycznych budowli i konstrukcji;
 • przywracania starych - nieistniejących budynków, do których istnieje archiwalna dokumentacja;
 • eksponowania historycznych budynków;
 • likwidacja trasy W-Z;
 • ochrony zabytkowych budynków poprzemysłowych, zabytków indiustralnych;

Cykl warsztatów do nowego Studium współorganizowali: Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta, Biuro Rozwoju Miasta, Fundacja Dom Pokoju, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.