1. Studium Wrocław
  2. Polityka rzeczna

Polityka rzeczna

„Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej, która przeszła, i początkiem tej, która przyjdzie; tak samo teraźniejszość”.

Leonardo da Vinci

Rzeki Wrocławia wraz z terenami nadrzecznymi są zielono-niebieskim szkieletem, organizującym funkcjonowanie miasta. Polityka dotycząca wrocławskich terenów nadrzecznych zakłada ich rozwój zgodny z określonymi profilami dla pięciu głównych wrocławskich dolin rzek: Odry i Oławy, Bystrzycy, Ślęzy oraz Widawy wraz z Dobrą. 

Wykonana odcinkowa analiza funkcjonalno-przestrzenna dolin rzek stała się podstawą do wyznaczenia sektorów funkcjonalnych: wielofunkcyjnego, kulturowego, aktywności gospodarczej, mieszkaniowego, sportu i rekreacji, przyrodniczego oraz agrarnego. Wyznaczone obszary sektorów definiują relacje pomiędzy linią brzegu a najbliższą jednostką. Tzw. polityka sektorowa zawiera najważniejsze cele i zadania do realizacji w następujących dziedzinach: gospodarki, dziedzictwa kulturowego, rekreacji, sportu i wypoczynku, ochrony środowiska. Ponadto do wyznaczonych sektorów przypisane są wytyczne oraz zasady kształtowania przestrzeni znajdujących się w sąsiedztwie rzek.

Do pobrania