1. Studium Wrocław
  2. Polityka zamieszkiwania

Polityka zamieszkiwania

„Twój dom może Ci zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi Ci domu”.

Blaise Pascal

Zamieszkiwanie nie jest tylko formą budynku, ale sposobem życia w danym miejscu. Wpływa na nie szereg czynników, dzięki czemu polityka zamieszkiwania w Studium Wrocławia ogniskuje w sobie wiele elementów pozostałych polityk: układy przestrzenne, skalę zabudowy, formy zabudowy, ale także wyposażenie osiedli, tereny zieleni w okolicy miejsca zamieszkania czy przestrzenie ogólnodostępne. Style zamieszkiwania nie wiążą się wyłącznie z kształtowaniem form zabudowy mieszkaniowej, ale również dotyczą funkcjonowania lokalnych społeczności.

Style zamieszkiwania

Poza specyfiką mieszkania we Wrocławiu, można wyodrębnić lokalne style zamieszkiwania na wrocławskich osiedlach. Charakterystyczne cechy przywołanych powyżej czynników powtarzają się w różnych miejscach Wrocławia. Styl zamieszkiwania rozumiany jest więc jako zbiór cech wyróżniających zespół mieszkaniowy. Spośród planowanych wrocławskich stylów zamieszkiwania wyodrębniono osiem ich charakterystycznych grup:

  • śródmiejskie (charakteryzujące się mieszkaniem blisko centrum, w obszarze nasyconym ogólnomiejskimi funkcjami),
  • kameralne (zamieszkiwanie na osiedlach powstałych według całościowych projektów w okresie międzywojennym),
  • osiedlowe (funkcjonowanie na nowych osiedlach wielorodzinnych, których rdzeń stanowią lokalne ośrodki usługowe, ale życie odbywa się też w przestrzeniach półprywatnych),
  • osiedli blokowych (sposób zamieszkiwania na osiedlach z lat 60.-80. XX w., nasyconych ogólnodostępnymi terenami zieleni, dobrze wyposażonymi w usługi publiczne),
  • indywidualne (charakteryzujące się mieszkaniem na spokojnych, harmonijnych osiedlach zabudowy jednorodzinnej),
  • małomiasteczkowe (związane z zamieszkiwaniem w przestrzeni dawnego miasteczka, włączonego w granice Wrocławia, wyposażonego we wszystkie niezbędne funkcje, formy zabudowy i różnorodnie kształtowane przestrzenie),
  • sielskie (życie w dawnych wsiach, w których zachował się ich dawny układ, otoczonych terenami zieleni i wyposażonych w charakterystyczne dla wsi relikty zabudowy),
  • mozaikowe (sposób zamieszkiwania utkany z elementów różnorodnego pochodzenia – osiedli wielo- i jednorodzinnych czy elementów dawnych wsi. Są one jednak współgrającą ze sobą całością).

Potrzeby mieszkańców

W zakresie przedstawionych powyżej planowanych stylów zamieszkiwania określa się zasady kształtowania zespołów mieszkaniowych, formy zabudowy i ich relacje z innymi obiektami oraz podkreśla się znaczenie podnoszenia jakości wyposażenia osiedli.

Sprostanie wyzwaniom w zakresie zamieszkiwania to działanie w skali całego miasta, wykraczające często poza ramy urbanistyki i architektury, nastawione na zaspokajanie potrzeb mieszkańców, sprzyjanie wzajemnej integracji, budowanie tożsamości i urządzanie lokalnej przestrzeni. Ważne jest, aby definiowanie różnorodnej oferty zamieszkiwania w pewien sposób było odpowiedzią na różnorodność stylu życia mieszkańców Wrocławia.

Do pobrania