1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Rozpoczęły się warsztaty do projektu nowego Studium

Rozpoczęły się warsztaty do projektu nowego Studium

Warsztatami dotyczącymi usług i gospodarki oraz mieszkalnictwa rozpoczęła się w poniedziałek 22 maja w Barbarze druga seria konsultacji do projektu nowego Studium Wrocławia. Spotkania organizowane są codziennie aż do czwartku 25 maja.

Ponad 40 osób wzięło udział w pierwszych z nowej serii warsztatach dotyczących projektu nowego Studium. Tym razem rozmowy zorganizowano w centrum miasta, w Barbarze.

Uczestnicy spotkania podzielili się na dwie tematyczne grupy. Każda miała godzinę na wymianę myśli, pomysłów, opinii dotyczących rozwiązań jakie powinny się znaleźć w nowym Studium. Dyskutanci przedstawiali pomysły, przy obu stołach byli także przedstawiciele Biura Rozwoju Wrocławia - dzięki temu rozwiązania przedstawione przez uczestników, były na bieżąco wyjaśniane. Taki model rozmowy pozwalał na rozwinięcie i skonkretyzowanie pomysłów.

Moderatorami dyskusji byli przedstawiciele Fundacji Dom Pokoju oraz Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich. - Na spotkania zgłosiło się wielu społeczników, przedstawicieli ruchów miejskich. Najważniejsze jest to, że tu nie ma dwóch stron dyskusji. Wszyscy jesteśmy wrocławianami i naszym wspólnym celem jest to, aby nasze miasto było lepsze – mówi Krzysztof Nowak z Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich.

Dorota Whitten, Fundacja Dom Pokoju: - Dobrze jest się skupić na konkretach niż na wylewaniu żalów. Mamy nadzieję, że takie konkrety pojawią się podczas dyskusji.

Maja Zabokrzycka, Fundacja Dom Pokoju: - Wszystkie pomysły, proponowane rozwiązania są spisywane.

Podczas pierwszej poniedziałkowej sesji przy stoliku zajmującym się gospodarką i usługami rozmawiano m.in.:

- o nowych miejscach w ścisłym centrum Wrocławia  (ul. Grabiszyńska, Port Miejski),które mogłyby zostać zabudowane lub wykorzystane pod usługi;

- o zagospodarowaniu na nowo obiektów poprzemysłowych (np. zakładów Protram), zamiast urządzania tam kolejnego we Wrocławiu muzeum;

- o ocaleniu targowisk miejskich. Np. przy ul. Jemiołowej targowisko zostało zamknięte, ale dzisiaj handel odbywa się na ulicy i chodnikach. Może dobrym rozwiązaniem – podpatrzonym we Francji, byłoby urządzenie mobilnych targowisk, ze stoiskami ustawianym na kilka godzin tylko w dzień handlowy ;

Przy stoliku zajmującym się mieszkalnictwem dyskutowano m.in.:

- o braku precyzji w miejscowym planie zagospodarowania, które według wnioskodawcy, pozwala na wprowadzenie wielu skrajnych rozwiązań („Czasem w tym samym miejscu jest zgoda na skwer i na budynek. Wtedy z góry wiadomo, że skwer w takim miejscu nie powstanie”);

- o budowie nowych osiedli mimo braku infrastruktury;

- o niezbędnej budowie nowych publicznych miejsc spotkań.

Cykl warsztatów do projektu nowego Studium współorganizują: Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta, Biuro Rozwoju Wrocławia, Fundacja Dom Pokoju, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.