1. Studium Wrocław
 2. Aktualności
 3. Wrocławskie Forum Gospodarki: Na czym ma zarabiać Wrocław?

Wrocławskie Forum Gospodarki: Na czym ma zarabiać Wrocław?

Przyjdź porozmawiać o naszej lokalnej ekonomii. Już 7 listopada 2015 r. (sobota) organizujemy Wrocławskie Forum Gospodarki. Efekty zostaną wykorzystane w pracach nad nową strategią i nowym studium przestrzennym miasta.

Zaczynamy o godz. 10.00 w Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”, przy ul. Dubois 33-35a. Wstęp wolny. Jeśli chcesz przyjść, zarejestruj się na wydarzenie.

 

Relacja wideo

 

Wrocławskie Forum Gospodarki poprowadzą prof. Stanisław Korenik z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Andrzej Łoś, koordynator prac nad nową strategią miasta.

 

PROGRAM RAMOWY

10.00-10.15 OTWARCIE FORUM

10.15 – 12.30 SEMINARIUM (w tym 15 min. przerwy)

Fliozofia Polityki Gospodarczej

Czy miasto powinno wspierać gospodarkę na swoim obszarze? Jakie rodzaje działalności gospodarczej powinny być wspierane? W jakim stopniu majątek miasta powinien być prywatyzowany i w jakim tempie? Czy w przypadku prywatyzacji preferować podmioty lokalne?

 • Po co miasto „wtrąca się” w gospodarkę?

Prof. Stanisław Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (.PDF)

 • Jak rozwijać gospodarkę miasta?

Dr Krzysztof Szołek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (.PDF)

Baza ekonomiczna miasta

Które gałęzie gospodarki są najbardziej stabilne i stanowią podstawę bytu miasta?  Jakie należy wspierać? Czy należy wspierać przemysł we Wrocławiu? Jak kształtować współpracę między biznesem i edukacją? Skąd wziąć solidnych, wysoko kwalifikowanych fachowców? Czy zwiększać czy zmniejszać tereny przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej? Czy tereny działalności gospodarczej mogą być przemieszane z zabudową mieszkaniową w przestrzeni miejskiej? Dla jakich rodzajów działalności gospodarczej brakuje miejsca w mieście?

 • Z czego żyje Wrocław?

Dr hab. Dorota Rynio, dr Małgorzata Rogowska, dr Piotr Hajduga , Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (.PDF)

 • Co zmienić w polityce gospodarczej miasta?

Krzysztof Mojzych Dyrektor Loży Dolnośląskiej Business Centre Club Wrocław  (.PDF)

Gospodarka innowacyjna

Jak wspierać innowacje w gospodarce? Czy wyznaczać nowe obszary zarezerwowane dla działalności innowacyjnej? Jak pomagać wysoko kwalifikowanym fachowcom znaleźć miejsca pracy? Czy miasto powinno inwestować w innowacje?

 • Co Wrocław ma z kreatywności?

Dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Jak Lipsk zbudował gospodarkę opartą na kreatywności?

Aleksandra Lewandowska, Instytut Fraunhofera z Lipska  (.PDF)

 • Wrocław miastem spotkania pomysłodawców, innowatorów i start-up’ów z inwestorami.

Paweł Ciesielski, obecnie Hard Gamma Ventures, poprzednio Asseco Corporate Venture (.PDF)

Ekonomia niestandardowa

Czy wspierać wspólne, społeczne inicjatywy gospodarcze? Czy wspierać pomoc „sąsiedzką”? 

 • Biznes obywatelski

Dr Roland Zarzycki (.PDF)

Handel detaliczny

Jakie powinny być kierunki rozwoju sieci wielkich obiektów handlowych? Czy potrzebne są lokalne targowiska? Czy wspierać tworzenie osiedlowych centrów usługowych? Jak ożywiać ulice handlowe?

 • Handel we Wrocławiu: kluczowe wyzwania

Dr Krzysztof Szołek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (.PDF)

 • Handel we Wrocławiu: perspektywa konsumenta

Dr Michał Dębek,  Uniwersytet Wrocławski 

 

12.30-13.00 PRZERWA

13.00-14.30 WARSZTATY

 • Baza ekonomiczna miasta – twardy rdzeń gospodarki miasta
 • Gospodarka innowacyjna – High tech – sektor kreatywny
 • Ekonomia niestandardowa
 • Handel Detaliczny

 

14.30 –15.30 PRZERWA

15.30-16.00 PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

16.00 ZAKOŃCZENIE FORUM

 

Zapraszamy też na nasze kolejne Fora. Już 14 listopada – także o godz. 10.00, w „Krzywym Kominie” – będziemy rozmawiać o planowaniu przestrzennym. Przed nami fora poświęcone m.in. Odrze, kulturze, edukacji, partycypacji. Zamierzamy je przeprowadzić od listopada 2015 r. do marca 2016 r. Fora organizujemy w ramach prac nad dwoma podstawowymi dokumentami planującymi rozwój Wrocławia na najbliższych kilkanaście lat: nową strategią miasta oraz nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Do tej pory zorganizowaliśmy (w maju 2015 r.) seminarium o demografii – tu znajdziesz materiały z tamtego spotkania. Jego uzupełnieniem była debata o imigrantach (wrzesień 2015). Za nami także: Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska, Wrocławskie Forum Transportu i Mobilności, Wrocławskie Forum Mieszkalnictwa.

 Partnerami społecznymi lokalnych władz w pracach nad strategią są Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Fundacja Dom Pokoju.