1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Wrocławskie Forum Mobilności: Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu

Wrocławskie Forum Mobilności: Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu

17 października spotkaliśmy się, aby porozmawiać o mobilności w kontekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Strategii 2030. Podstawą do dyskusji była Wrocławska Polityka Mobilności. 

Wrocławskie Forum Mobilności poprowadzili Zbigniew Komar z Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Piotr Krukowski z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.

Spotkanie cieszyło się z bardzo dużym zainteresowaniem. W wypełnionych uczestnikami salach nie zabrakło nawet takich, którzy przyjechali z innych miast, m.in. z Łodzi, żeby podpatrzeć, jak organizuje się spotkania poświęcone Strategii miasta i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego we Wrocławiu.
Dyskusje były ożywione, bo temat komunikacji miejskiej wzbudza wiele emocji, ale też bardzo owocne. Prezentacje ekspertów śledzili, oprócz mieszkańców i aktywistów, także studenci, m.in. z Politechniki Wrocławskiej i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Podsumowania dokonał dr hab. Michał Beim z Politechniki Poznańskiej.

 

W mniejszych grupach spotykali się zaś uczestnicy warsztów. Dyskutowano i zapisywano na tablicach wnioski, dotyczące rozwoju komunikacji miejskiej, ruchu rowerowego i pieszego, a także kolei aglomeracyjnej. 

Na początek Forum jego uczestnicy zapoznali się z prezentacją, przygotowaną przez Marka Żabińskiego z Biura Rozwoju Wrocławia, fot. J. Krzeszowski

 

Plan spotkania:

10.00-11.30 Część pierwsza seminarium – w duchu Wrocławskiej Polityki Mobilności

Prezentacja wprowadzająca do seminarium – Marek Żabiński, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia [.PDF]

  • PIESI

Tomasz Stefanicki, oficer pieszy, UM Wrocławia [.PDF]

Aleksandra Zienkiewicz, społeczny rzecznik pieszych [.PDF]

  • ROWERY

Dział mobilności zrównoważonej 

Olivier Schneider 

  • ULICE

Marek Żabiński, Biuro Rozwoju Wrocławia [.PDF]

Igor Gisterek, Politechnika Wrocławska, Rada ds. Mobilności [.PDF]

11.30-11.40 Przerwa

11.40-13.00 Część pierwsza seminarium – w duchu Wrocławskiej Polityki Mobilności – TRANSPORT PUBLICZNY

  • Transport szynowy

Zbigniew Komar, koordynator tematu [.PDF]

Maciej Kruszyna, Politechnika Wrocławska  [.PDF]


  • Autobus

Błażej Trzcinowicz, Wydział Transportu UM [.PDF]

Jacek Makuch, Politechnika Wrocławska  [.PDF]

  • Integracja

Monika Kozłowska-Święconek, Biuro Rozwoju Wrocławia 

Piotr Krukowski, koordynator tematu [.PDF]

  • Podsumowanie

dr hab. Michał Beim, Politechnika Poznańska   [.PDF]

13.00-13.10 Przerwa

13.10-15.10 Warsztaty

 

 

Przygotowaliśmy 11 możliwych tematów warsztatowych. W sobotę odbędzie się pięć, wobec których uczestnicy Wrocławskiego Forum Mobilności wyrazili największe zainteresowanie.

1. Jak ograniczać ruch samochodów w centrum Wrocławia? Opłaty za wjazd do centrum, problem parkowania, dostępność transportu publicznego.

2. Ile samochodów z aglomeracji wrocławskiej może wjechać do miasta?

3. Docelowy układ głównych dróg we Wrocławiu. Czy należy zbudować wszystkie drogi główne, opisane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z 2010 r.?

4. Czy Odra może efektywnie pełnić funkcje transportowe?

5. Jak rozbudowywać system roweru miejskiego?

6. Czy Wrocław potrzebuje wypożyczalni samochodów miejskich?

7. Bezpośrednie połączenie czy większa częstotliwość kursowania transportu publicznego - co powinno mieć wpływ na rozkłady jazdy i przebieg linii autobusowych? Sposoby konsultacji przebiegu linii autobusowych.

8. Jaka kolej aglomeracyjna dla Wrocławia?

9. Którędy tramwajem na Psie Pole? Dyskusja na temat trasy.

10 .Gdzie we Wrocławiu powinny powstać lub zostać ulepszone węzły przesiadkowe? Gdzie zlokalizować parkingi „Parkuj i jedź”?

11. Jak dzielić przestrzeń ulicy pomiędzy pieszych, rowerzystów, samochody i transport publiczny?

15.10-15.20 Przerwa

15.20- 15.40 Sesja podsumowująca

Podsumowanie Ankiet

Głosy mieszkańców przekazane na Wrocławskim Forum Mobilności dotyczące: