1. Studium Wrocław
  2. Zaangażuj się w tworzenie nowego Studium Wrocławia

Zaangażuj się w tworzenie nowego Studium Wrocławia

Spotkamy się z Wami w 10 wybranych miejscach konsultacyjnych, rozmieszczonych w różnych częściach Wrocławia. Zaproponowaliśmy podział całego miasta na obszary konsultacyjne przypisane danym punktom konsultacyjnym, gdzie w sposób szczególny będziemy rozmawiać o Waszej okolicy oraz miejscu zamieszkania. Przedstawiony podział jest jedynie propozycją – zapraszamy przede wszystkim do najwygodniejszych dla Was miejsc.

Odbędą się one zarówno w formie lokalnych, osiedlowych spotkań, jak i forów dyskusyjnych w centrum miasta, a w dalszej części prac nad projektem Studium planujemy również dyskusje publiczne w trakcie wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu.

Przyjeżdżamy do was – lokalne spotkania

Rozpoczynamy cyklem 10 wyjazdowych spotkań, podczas których zaprezentujemy rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne dotyczące waszej okolicy. Wspólnie przedyskutujemy interesujące was tematy i chętnie wysłuchamy wszelkich sugestii.

Zapraszamy do Centrum – fora dyskusyjne

Następnym punktem na naszej mapie konsultacji społecznych jest seria tematycznych spotkań dotyczących rozwiązań dla całego miasta. Na każdym ze spotkań zaprezentujemy polityki studialne – punkt wyjściowy do formowania zasad kształtowania kierunków rozwoju funkcjonalno-przestrzennego. Po przedstawieniu tematów przez urbanistów zaprosimy was na część warsztatową, podczas której prowadzone będą otwarte dyskusje.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań.

Lista terminów: