1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Zaprojektuj Wrocław: rozmawialiśmy z mieszkańcami Ołtaszyna

Zaprojektuj Wrocław: rozmawialiśmy z mieszkańcami Ołtaszyna

Zbyt mało zielonych terenów i problemy z komunikacją – to największe problemy, jakie nurtują mieszkańców Ołtaszyna. W środę po południu odbyło się kolejne spotkanie w ramach prac nad nowym Studium – planem Wrocławia i Strategią Wrocław 2030.

Tym razem wrocławscy planiści, urbaniści i aktywiści pomagali wypełnić wnioski do Studium i przyjmowali pomysły do Strategii od mieszkańców Ołtaszyna. Przedstawiciele rady osiedla zwrócili uwagę na dwa najbardziej nurtujące mieszkańców problemy. Pierwszym z nich był problem braku terenów zielonych. – Nie mamy gdzie pójść na spacer gdzie wypocząć i zrelaksować się – mówili. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Biura Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego przyjęli wnioski, ale także przedstawili plany powstania rekreacyjnych i zielonych miejsc na byłym terenie jednostki wojskowej.

Kolejnym problemem nurtującym mieszkańców Ołtaszyna jest skomunikowanie osiedla z miastem. Mieszkańcy narzekali na niewystarczającą ilość połączeń komunikacji zbiorowej jak i zakorkowanie dróg wyjazdowych z osiedla i to nie tylko w godzinach szczytu. Nie bez znaczenia jest także nadal nierozwiązana sprawa obwodnicy wschodniej. – Protesty mieszkańców Wysokiej powodują, że niedługo lokatorzy osiedla nie będą mieli szans wydostania się do pozostałych terenów miasta – powiedzieli przedstawiciele rady osiedla.