Polityki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru miasta. Zobacz projekt nowego Studium Wrocławia. Polityki studialne stanowią punkt wyjściowy do formowania zasad kształtowania kierunków rozwoju funkcjonalno-przestrzennego w poszczególnych jednostkach.

Zmień swoje miasto

Spotkamy się z Wami w 10 wybranych miejscach konsultacyjnych, rozmieszczonych w różnych częściach Wrocławia. Zaproponowaliśmy podział całego miasta na obszary konsultacyjne przypisane danym punktom konsultacyjnym, gdzie w sposób szczególny będziemy rozmawiać o Waszej okolicy oraz miejscu zamieszkania. Przedstawiony podział jest jedynie propozycją – zapraszamy przede wszystkim do najwygodniejszych dla Was miejsc.

Czytaj więcej

Harmonogram

Zobacz terminarz konsultacji społecznych dotyczących nowego Studium Wrocławia.

kwiecień 2017
data opis
24-04-2017 Wyjazdowe spotkania lokalne
Centrum Edukacji Społecznej| godz. 17-19
25-04-2017 Wyjazdowe spotkania lokalne
Centrum Kultury Zamek| godz.17-19
26-04-2017 Wyjazdowe spotkania lokalne
3 sektor| godz. 17-19
27-04-2017 Wyjazdowe spotkania lokalne
Budynek Radia i Telewizji| godz. 17-19