Polityki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru miasta. Zobacz projekt nowego Studium Wrocławia. Polityki studialne stanowią punkt wyjściowy do formowania zasad kształtowania kierunków rozwoju funkcjonalno-przestrzennego w poszczególnych jednostkach.

Jak czytać studium?

Czym jest Studium? Z czego się składa? Jak czytać nowy dokument Studium? Czym jest jednostka urbanistyczna? Co to są polityki przestrzenne? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań poznacie przeglądając naszą prezentację. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

Zmień swoje miasto

Spotkamy się z Wami w 10 wybranych miejscach konsultacyjnych, rozmieszczonych w różnych częściach Wrocławia. Zaproponowaliśmy podział całego miasta na obszary konsultacyjne przypisane danym punktom konsultacyjnym, gdzie w sposób szczególny będziemy rozmawiać o Waszej okolicy oraz miejscu zamieszkania. Przedstawiony podział jest jedynie propozycją – zapraszamy przede wszystkim do najwygodniejszych dla Was miejsc.

Czytaj więcej